De kracht van kennis delen en flexibele oplossingen

In de huidige tijd wordt het delen van kennis steeds gebruikelijker, terwijl lange termijn contracten juist minder aantrekkelijk worden gevonden. Om grip te krijgen op organisatorische problemen, is het verstandig om zelf zaken op te pakken, waardoor het werkelijke probleem sneller duidelijk wordt. Zo kan worden bepaald of het intern kan worden opgelost of dat een externe specialist nodig is.

In de praktijk blijken de meeste problemen niet geïsoleerd te zijn, waardoor hun effecten breed merkbaar zijn binnen de organisatie. Dit vraagt om een integrale aanpak. Het is dan handig om gespecialiseerde kennis op één betaalbare plek te vinden, zoals ons platform. Hier kunnen aanbieders op de hoogte zijn van elkaars expertise en uniforme aanpak.

Ons platform omvat 5 werkgebieden:

  1. ICT en procesmatig gerelateerde onderwerpen.
  2. Administratief/controllers gerelateerde onderwerpen.
  3. Fiscaal/juridische onderwerpen.
  4. (Interim)Management/detachering en organisatorische onderwerpen.
  5. Marketing/communicatie en internationalisering gerelateerde onderwerpen.

Afhankelijk van de aard en intensiteit van het probleem kunnen specialisten op ons platform worden benaderd. Zij kunnen op hun beurt (binnen hetzelfde platform) kennis inkopen bij een geschikte deskundige uit een andere discipline of van dezelfde deskundigheid, als de klus te groot is voor één persoon of te lang duurt.